Bransjenorm for markedsføring av bolig

Bransjenormen for markedsføring av bolig kan du lese her. Bransjenormen er sist oppdatert i august 2014.

Eiendomsadvokatenes Servicekontor
Postboks 42, 1401 SKI
Telefon: 45 50 63 54
Kurstelefon: 45 51 07 95
E-mail: post@eiendomsadvokatene.no