Vi er en forening for advokater som har eiendomsmegling som et vesentlig virksomhetsområde og for advokatledede eiendomsmeglingsforetak.

  KURS

KURS

  FOR MEDLEMMER

FOR MEDLEMMER

Eiendomsadvokatenes Servicekontor
Postboks 42, 1401 SKI
Telefon: 45 50 63 54
Kurstelefon: 45 51 07 95
E-mail: post@eiendomsadvokatene.no