Eiendomsadvokatens Servicekontor

Eiendomsadvokatenes Servicekontor er en forening for advokatforetak og advokatledede eiendomsmeglingsforetak. Servicekontoret er også sekretariat for Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe.

For å hjelpe våre medlemmer har Eiendomsadvokatene utarbeidet konkrete veiledninger med tilhørende maler og dokumenter som bare våre medlemmer får tilgang til. I tillegg til lovpålagte journaler har vi også oppdragsavtaler, standardbrev og kontrakter. Vi har i dag alle nødvendige kontrakter samt egne veiledninger for oppgjørsoppdrag og tvangssalg. Vi har også fått på plass forslag til lovpålagte rutiner for å motvirke hvitvasking ved salg av fast eiendom. Vi arbeider løpende med å utarbeide flere veiledninger og øvrige dokumenter etter ønsker fra våre medlemmer.

Fra 1. januar 2015 er advokat Johan Arnt Mettevoll ansatt som daglig leder. Han en omfattende erfaring med eiendomsmeglingsspørsmål, både gjennom 12 år i Finanstilsynet og senere i egen advokatvirksomhet. Han bistår kostnadsfritt medlemmene som har spørsmål knyttet til sin eiendomsmeglingsvirksomhet både på telefon og på e-post.

Eiendomsadvokatene arrangerer både vår og høst kurs på DFDS Seaways ferge til København. Innholdet av kursene er godkjent som etterutdanning av både Advokatforeningen og Finanstilsynet.

Eiendomsadvokatene arrangerer også eksamen for medhjelpere til eiendomsmeglere. Alle som skal bistå advokaten med sekretæroppgaver i forbindelse med gjennomføringen av et eiendomsmeglingsoppdrag må ha bestått lovpålagt eksamen. Eiendomsadvokatene gjennomfører kurs og eksamen for medhjelpere to ganger i året.

Hva tilbyr vi våre medlemmer?

·         Veiledninger og maler og øvrige dokumenter som er nødvendig for å ivareta lovpålagte krav til eiendomsmeglingen

·         Løpende nyhetsbrev på e-post hvor medlemmene blir holdt orientert om aktuelle saker

·         Konkret rådgivning fra sekretariat i enkeltsaker på telefon og på e-post.

·         Rabatt på deltakeravgiften ved deltakelse på våre kurs. Rabatt på medhjelpereksamen.