Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe

Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglingsgruppe er en faggruppe under Den Norske Advokatforening med eget styre. Gruppen er representert på linje med kretsene i representantskapet i Den norske Advokatforening.

Det er bare advokater som er medlem av Den Norske Advokatforening som kan være medlem i DNA Eiendomsmeglingsgruppen.

Formålet med gruppen er i samsvar med vedtektene å fremme medlemmenes interesser i eiendomsmegling, herunder å lette deres muligheter for å drøfte faglige spørsmål seg imellom, samt med andre foreninger og institusjoner.

Eiendomsmeglingsgruppen ivaretar advokatenes interesser i forhold til offentlige myndigheter og deltar aktivt i prosesser i forbindelse med endringer i lovreguleringen av eiendomsmegling både i forhold til Finanstilsynet og Finansdepartementet. Gruppen samarbeider også med andre bransjeforeninger så som Norges Eiendomsmeglingsforbund, Eiendom Norge og Taksmannsforbundet m.v.

Alle advokater som er medlemmer i Den Norske Advokatforening kan bli medlemmer av Eiendomsmeglingsgruppen. Alle foretak som ønsker å være medlemmer i Eiendomsadvokatenes Servicekontor må ha en kontaktperson som er medlem i Eiendomsmeglingsgruppen.

Eiendomsadvokatenes Servicekontor
Postboks 42, 1401 SKI
Telefon: 45 50 63 54
Kurstelefon: 45 51 07 95
E-mail: post@eiendomsadvokatene.no