Medhjelpereksamen

Neste medhjelperkurs er 22. og 23. januar 2019. For program og påmeldingsinformasjon se her.

Lov om eiendomsmegling krever at det for alle eiendomsmeglingsoppdrag skal oppnevnes en ansvarlig megler. Ansvarlig megler skal som utgangspunkt selv gjennomføre alt arbeid som er nødvendig i forbindelse med oppdraget, men loven åpner for at enklere og rutinemessige oppgaver kan utføres av en medhjelper som har tatt lovpålagt medhjelpereksamen. Dette gjelder f.eks. visninger.

Også advokatsekretærer som bistår f.eks. i forbindelse med innhenting av opplysninger om eiendommen eller sender ut salgsoppgaver, lager utkast til kontrakter m.v. må ha medhjelpereksamen.  Eiendomsmeglingsforskriften § 6-1 finner du her.

Den som har bestått medhjelpereksamen kan:

·        Innhente opplysninger til salgsoppgave og utforme utkast til denne

·        Utforme utkast til salgsannonser og annen markedsføring

·        Forestå visninger

·        Utarbeide utkast til kjøpekontrakter

·        Utarbeide og klargjøre dokumenter som skal tinglyses

·        Utarbeide utkast til særskilte avtaler, søknader eller andre dokumenter

·        Lage utkast til oppgjørsoppstilling

Dersom medhjelper selv skal gjennomføre de økonomiske transaksjonene kreves i tillegg

Oppgjørsmedhjelpereksamen, se eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 (4).

Eiendomsadvokatene har fått tillatelse fra Finanstilsynet til å avholde lovpålagt Medhjelpereksamen og utstede eksamensbevis. I samarbeid med Privatmegleren tilbyr Eiendomsadvokatene ett to-dagers kurs som avsluttes med eksamen dag 2. De som ikke består gis tilbud om ny eksamen kort tid etter at sensuren foreligger.

I kurset gjennomgås alle emner som er aktuelle på eksamen. Det er derfor ikke nødvendig med noen forkunnskaper. Kurset passer for alle som ønsker å arbeide som assistenter hos advokater som driver eiendomsmegling eller i eiendomsmeglingsforetak. Alle som skal holde visning på en eiendom for en megler må ha medhjelpereksamen.

Velkommen på kurs!