MEDLEMSAVGIFT

Eiendomsadvokatenes Servicekontor:

Medlemsavgift/Serviceavgift er pt. kr. 3.300,- pr. år for hvert foretak