MEDLEMSAVGIFT

Eiendomsadvokatenes Servicekontor:

Medlemsavgift/Serviceavgift er pt. kr. 3.300,- pr. år for hvert foretak

Eiendomsadvokatenes Servicekontor
Postboks 42, 1401 SKI
Telefon: 45 50 63 54
Kurstelefon: 45 51 07 95
E-mail: post@eiendomsadvokatene.no