Styret og ansatte i Eiendomsadvokatenes Servicekontor

Her er en presentasjon av styret og ansatte i Eiendomsadvokatenes Servicekontor

 

Styrets leder:

LenaD.jpg

Advokat Lena Drønnesund

Ansatt i: Indem Advokatfirma AS

E-post: ld@indem.no

Styremedlemmer:

Advokat Kristian Kleiberg

Ansatt i: Multum Næringsmegling

E-post: kk@multum.no

Alf Kåre Knudsen

Ansatt i: Bing Hodneland advokatselskap DA

E-post: akk@binghodneland.no

birgitte[1].jpg

Birgitte Midgaard

Ansatt i: Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS

E-post: birgitte@m-o.no

Varamedlemmer

Karoline Winnæss Aarflot_Adm 1230_660x660.jpg

Karoline Winnæss Aarflot

Ansatt i: EiendomsMegler 1 Hedmark - Administrasjon

E-post: karoline.aarflot@em1.no

Ansatte

Daglig leder og styremedlem:

Advokat Johan Arnt Mettevoll

Ansatt i: Advokatfirma Mettevoll AS

E-post: mettevoll@mettevoll.no