Innmelding

Det er foretaket som er medlem av Eiendomsadvokatenes servicekontor.

Fordeler:

  • Veiledninger og maler og øvrige dokumenter som er nødvendig for å ivareta lovpålagte krav til eiendomsmeglingen.
  • Løpende nyhetsbrev på e-post hvor medlemmene blir holdt orientert om aktuelle saker
  • Konkret rådgivning fra sekretariat i enkeltsaker på telefon og på e-post.
  • Rabatt på deltakeravgiften ved deltakelse på våre kurs. Rabatt på medhjelpereksamen.
Jeg ønsker følgende medlemskap *

Vedtekter:

Vedtekter Eiendomsadvokatenes Servicekontor

Medlemsavgift:

Medlemsavgift/Serviceavgift er pt. kr. 3.300,- pr. år for hvert foretak

Trykk her for mer informasjon om medlemsavgift for Eiendomsadvokatenes Servicekontor