Innmelding

Det er foretaket som er medlem av Eiendomsadvokatenes servicekontor. Alle foretak må ha en kontaktperson som er personlig medlem av DNAs Eiendomsmeglingsgruppe. 

Fordeler:

  • Veiledninger og maler og øvrige dokumenter som er nødvendig for å ivareta lovpålagte krav til eiendomsmeglingen.
  • Løpende nyhetsbrev på e-post hvor medlemmene blir holdt orientert om aktuelle saker
  • Konkret rådgivning fra sekretariat i enkeltsaker på telefon og på e-post.
  • Rabatt på deltakeravgiften ved deltakelse på våre kurs. Rabatt på medhjelpereksamen.
Jeg ønsker følgende medlemskap *

Eiendomsadvokatenes Servicekontor
Postboks 42, 1401 SKI
Telefon: 45 50 63 54
Kurstelefon: 45 51 07 95
E-mail: post@eiendomsadvokatene.no