Kjøper og selger - Nyttig informasjon

Her finner du linker til forskjellige nettsteder hvor man kan søke mer informasjon om rettigheter og plikter.

Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglertjenester

Alle eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling må være tilsluttet en klagenemd. Dette følger av eiendomsmeglingslovens § 2.1 jf § 8-8. Link til loven finner du her.

Alle advokater/foretak som er medlemmer av hos Eiendomsadvokatene er tilsluttet Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. I nemnda er i tillegg til Forbrukerrådet også Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatene representert.

Reklamasjonsnemndas hjemmeside finner du her.

Her finner man nærmere informasjon om hvem som kan klage, hva man kan klage på og hvilke gebyrer som må betales for å få saken behandlet.

For ordens skyld nevnes at så lenge en klage er til behandling i nemnda kan saken ikke bringes inn for forliksrådet eller tingretten. En sak som er behandlet i nemnda kan bringes direkte inn for tingretten, jf eml § 8-8.

På hjemmesiden til Reklamasjonsnemnda finner man også avgjørelser nemnda har tatt i enkeltsaker.

Nærmere regler om hvilke krav som gjelder ved gjennomføring av eiendomsmeglingsoppdrag finner man her:

Lov om eiendomsmegling

Forskrift om eiendomsmegling

Bransjenorm for markedsføring av boliger (april 2014)

Øvrige lover som regulerer forholdet mellom kjøper og selger.

Lov om avhending av fast eiendom

Bustadoppføringslova